Variabele Veersystemen

Variabele Veersystemen worden gebruikt als de verticale beweging van de leidingen niet mag worden beperkt door starre verbindingen. De unieke constructie van de unit is bijzonder geschikt voor gebruik in zware corrosieve omstandigheden. In tegenstelling tot hun meer gesofisticeerde verwanten, de Constante Veersystemen, zijn zij in feite een veerbalans die bij een toename van de belasting een overeenkomstige verandering in samengedrukte lengte oplevert in directe relatie tot de veerstijfheid. Dit geldt voor zowel Variabele Veerhangers als Variabele Veersupports.

De criteria voor de keuze van Variabele Veersystemen kunnen in drie algemene categorieën worden onderverdeeld: ten eerste de belasting en de verplaatsing die de steun moet kunnen opvangen; ten tweede de fysieke opstelling van de steun (van bovenaf of aan de basis) en ten derde de toelaatbare afwijking in belasting die de leiding kan verdragen.

Richtlijnen voor de limiet van de afwijking in warme en koude belasting worden bepaald door de engineer die de spanning op de pijpleiding berekent en kunnen variëren voor individuele steunposities. Als algemene regel geldt dat de afwijking niet meer dan 25% mag bedragen.

In onze catalogi met Variabele Veersystemen vindt u volledige instructies voor de keuze van de juiste veer. Alle units zijn dusdanig ontworpen dat zij onderhoudsvrij zijn.

Op verzoek ontwerpen en produceren wij speciale veersystemen om aan specifieke eisen of wensen van de klant te voldoen.