Hydraulische Schokdempers

Hydraulische Schokdempers en Trillingsdempers zijn componenten die van groot belang zijn voor de technische veiligheid van pijpleidingen en systeemcomponenten. Ze worden voornamelijk toegepast om schade te voorkomen aan apparaten, pijpleidingen, drukvaten, kleppen en pompen, die kan ontstaan door plots optredende krachten. Dit betreft dynamische belastingen die tijdens bedrijf kunnen voorkomen, zoals waterslag, leidingbreuken of drukstijgingen veroorzaakt door het afblazen van veiligheidskleppen, alsmede het gevolg van externe gebeurtenissen en omstandigheden zoals aardbevingen, explosies en windbelasting. Bovendien kunnen ze worden gebruikt bij trillende pijpleidingen en systeemcomponenten waar trillingsdemping vereist is. Voorwaarde daarbij is dat de amplitude groter is dan 0,5 mm en de frequentie in het bereik ligt van 1-33Hz.

Door het gebruik van Hydraulische Schokdempers en Trillingsdempers, is het mogelijk om dynamische verplaatsingsamplituden tot een minimum te beperken. Bewegingen ten gevolge van temperatuursverandering worden hierbij niet gehinderd.