Contragewicht Systemen

Contragewicht Systemen worden o.a. toegepast voor ophanging van de thermisch hoog belaste vlampijpbundels, inclusief de inlaatspruitstukken en crossover systemen van fornuizen. Wanneer de systemen worden opgewarmd van omgevingstemperatuur tot bedrijfstemperatuur, zal er een aanzienlijke thermische uitzetting van de crossover en vlampijpen optreden. Bovendien zullen de stralingsbuizen na verloop van tijd uitrekken ten gevolge van kruip. Onze systemen zijn dusdanig ontworpen dat zowel de crossover als de vlampijpen zoveel mogelijk vrij kunnen uitzetten en bewegen als dat nodig is, teneinde de spanningen op het systeem te beperken.

Het systeem heeft twee vaste punten. De crossover is vastgezet aan de uitgang van de convectiesectie. Het punt waar de uitlaatbuis aan de Transfer Line Exchanger (TLE) vastzit, is een vastpunt. Alle crossover leidingen en stralingsbuizen tussen deze punten worden ondersteund door contragewichten en zijn vrij om zich verticaal te bewegen. Er is ruimte voor een horizontale beweging bij de doorvoeringen van de behuizing, zoals vereist is voor vrije thermische uitzetting en kruip.

Naast de Variabele- en Constante Veersystemen leveren wij Contragewicht Systemen conform de specificaties en tekeningen van de klant. Voor het correct functioneren is reguliere inspectie en onderhoud een vereiste.