Constante Veersystemen

Constante Veersystemen worden gebruikt waar verticale bewegingen niet beperkt mogen worden door starre verbindingen en waar Variabele Veersystemen niet gebruikt kunnen worden vanwege de grote afwijking tussen installatiebelasting en bedrijfsbelasting. Constante Veersystemen worden ook gebruikt waar geen grote afwijkingen in de ondersteuningsbelasting zijn toegestaan om extra belasting van de componentverbindingen of kritische leidingcomponenten te voorkomen.

De Constante Veersystemen in ons programma zijn gebaseerd op de nieuwste ontwerpconcepten, die resulteren in een constante ondersteunende kracht over het gehele traject van de unit. De vereenvoudigde constructie, in combinatie met het gevestigde principe van een drukveer in combinatie met een hefboom, zorgt voor een mathematisch perfect tegenwicht tussen veer- en lastmomenten rond het hoofddraaipunt. Dit is bij zowel Constante Veerhangers als Constante Veersupports van toepassing.

Het ontwerp beschikt over een voorziening voor het ter plaatse aanpassen van de belasting van plus of min 20% van de ingestelde belasting. Deze aanpassing vermindert het verplaatsingsbereik niet. De Constante Veersystemen worden vervaardigd met een maximale afwijking van 5% van de ingestelde belasting, tenzij in het stadium van de aanvraag een lagere afwijking wenselijk is. Alle units zijn voorzien van een bovenste en onderste slagbegrenzing om overmatige slag te voorkomen.

Diversiteit: belastingen tot 350.000 N.
Reikwijdte: tot 600 mm.

Op verzoek ontwerpen en produceren wij speciale veersystemen om aan specifieke eisen of wensen van de klant te voldoen.